مراقبت های بعد از عمل ابدومینوپلاستی

۱۴۰۰/۸/۲۰ ۹:۲۶:۰۸

مراقبت های بعد از عمل ابدومینوپلاستی از دو جهت باید مهم شمرده شوند. اول برای آن که عارضه جدی بعد [...]

مراقبت های بعد از عمل ابدومینوپلاستی۱۴۰۰/۸/۲۰ ۹:۲۶:۰۸

لاغری با دستگاه پال

۱۴۰۰/۸/۱۱ ۱۰:۱۷:۴۹

یکی از شناخته شده ترین پروسه های پیکرتراشی ، لاغری با دستگاه پال می باشد. این تکنولوژی نوین ، محدودیت [...]

لاغری با دستگاه پال۱۴۰۰/۸/۱۱ ۱۰:۱۷:۴۹

ابدومینوپلاستی در اهواز

۱۴۰۰/۳/۳۰ ۴:۵۲:۲۰

عمل ابدومینوپلاستی در اهواز اگر در ناحیه شکمی تان ، گوشت یا پوست اضافی جمع شده است ؛ به صورتی [...]

ابدومینوپلاستی در اهواز۱۴۰۰/۳/۳۰ ۴:۵۲:۲۰

آشنایی با جراحی لیفت سینه

۱۴۰۰/۹/۱۴ ۱۰:۱۹:۵۲

جراحی لیفت سینه که در پزشکی به آن ماستوپکسی نیز گفته می شود ؛ در واقع به عنوان یکی از [...]

آشنایی با جراحی لیفت سینه۱۴۰۰/۹/۱۴ ۱۰:۱۹:۵۲